Takiej promocji jaką zaproponował ostatnio Credit Agricole, nie przeprowadził jeszcze żaden bank. I nie chodzi o kwotę nagrody, choć ta jest wysoka, lecz o sposób w jaki możecie zarobić nawet 350 zł.

Bank zapłaci 250 zł za przeniesienie konta osobistego z innego banku wraz z wynagrodzeniem oraz dodatkowo 100 zł, w przypadku … ucieczki z Credit Agricole do innego banku! Promocja trwa do 31 lipca 2016, a poniżej szczegóły:


Kto może wziąć udział w promocji?

 W promocji „Przenieś konto z gwarancją satysfakcji” może wziąć udział każdy kto w okresie do 1 roku przed datą otwarcia konta nie był posiadaczem konta indywidualnego lub jednym z posiadaczy konta wspólnego prowadzonego przez Bank w pakiecie innym niż Pakiet Depozytowy. Co ciekawe, jeśli posiadacie Pakiet Depozytowy i złożycie dyspozycję zmiany pakietu tego konta, to również możecie wziąć udział w promocji! Pakiet Depozytowy jest zakładany zwykle przy lokatach, więc jeśli jakaś mieliście w banku, to warto skorzystać z takiego wariantu.

Aby wziąć udział w promocji należy:

 • otworzyć konto – klikając w banner u góry strony lub wypełniając wniosek w oddziale
 • złożyć wniosek o wydanie karty debetowej do konta
 • złożyć wniosek z pełnomocnictwem banku do zamknięcia Waszego aktualnego rachunku i przeniesienia go do Credit Agricole
 • zapewnić stałe wpływy na konto w wysokości 1500 zł/mc

Ile można zarobić

 Maksymalnie możecie dostać 350 zł, przy czym nagroda jest podzielona na dwa etapy:

 1. Premia 250 zł przyznawana za przeniesienie konta z wynagrodzeniem z innego banku.
  Wypłata nastąpi nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po spełnieniu przez Uczestnika wszystkich warunków.
 2. Premia 100 zostanie wypłacona w przypadku niewypełnienia przez Bank gwarancji satysfakcji.
  Aby ją otrzymać musicie nie wcześniej niż w siódmym, lecz nie później niż w ósmym miesiącu kalendarzowym od dnia otwarcia konta złożyć w innym banku wniosek z pełnomocnictwem d0 przeniesienia rachunku z Credit Agricole do innego banku. Poza tym trzeba wypełnić formularz zawierający opis przyczyn niezadowolenia z jakości oferowanych przez Bank usług (nie więcej niż 1000 znaków).
  Wypłata kwoty Premii określonej nastąpi na konto w Credit Agricole przed realizacją dyspozycji przeniesienia rachunku do innego banku.
  Większość banków, choć nie wszystkie biorą udział w promocji. Pełna lista banków, z których możemy przenieść konto dostępna pod poniższym linkiem:
  Banki uczestniczące w procesie przenoszenia konta

Stałe wpływy na konto

Aby spełnić warunek zapewnienia stałych wpływów na konto należy:

 • wypełnić i podpisać „zlecenie przekazywania środków”
 • zapewnić wpływ minimum 1500 zł przez co najmniej 3 miesiące kalendarzowe, przy czym pierwszy wpływ powinien być najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu otwarcia konta
 • aby otrzymać premię 100 zł za niespełnienie gwarancji satysfakcji, wpływ trzeba zapewnić przez 6 miesięcy

Ile kosztują konta?

Do wyboru mamy aż 4 konta osobiste biorące udział w promocji w Credit Agricole:

 1. 1 Konto
  – 0 zł za prowadzenie do 27 roku życia
  – 0 zł za kartę (gdy wydamy 1 zł/mc, w przeciwnym razie 2,90 zł)
  – darmowe wypłaty z bankomatów Euronet i BZ WBK
 2. Konto Prosto Oszczędzające (nie opłaca się)
  – 4,90 zł za prowadzenie konta
  – 3,90 zł za kartę
  – darmowe bankomaty tylko w oddziałach banku
 3. Konto Prosto Oszczędzające Plus
  – 0 zł za prowadzenie (pod warunkiem wpływów 1500 zł/mc, w przeciwnym razie 9,90 zł)
  – 0 zł za kartę (gdy wydamy 500 zł/mc, w przeciwnym razie 7,90 zł)
  – darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie
 4. Konto Prosto Oszczędzające Premium
  – 0 zł za prowadzenie (przy wpływach 10.000 zł, w przeciwnym wypadku 14,90 zł)
  – 0 zł za kartę debetową
  – darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie

Najbardziej polecam wybór Konta Prosto Oszczędzającego Plus, chyba że spełniacie kryterium wiekowe dla 1 konta, to ono również może być atrakcyjne. Promocja jedna z lepszych aktualnie na rynku. Ważne, że wypełniając wniosek z pełnomocnictwem banku do zamknięcia rachunku, nie musicie udawać się do swojego starego banku w celu zamknięcia konta (zrobi to za Was Credit Agricole).