house-963210_1280Jak co miesiąc przedstawiam kolejny raport przygotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego odnośnie poziomu wykorzystania środków z maksymalnego limitu dopłat w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Środki na rok 2016 zostały zarezerwowane w 99,12%, co oznacza brak możliwości składania wniosków z dopłatą na ten rok. Nadal jednak można składać wnioski o kredyt, w których wypłata samej dopłaty z programu MDM jest przewidziana na rok 2017 lub 2018.

Na dzień dzisiejszy na rok 2017 zarezerwowanych zostało 46,12% dopłat. Oznacza to, że w porównaniu z poprzednim miesiącem w czerwcu złożono wnioski na 15,33% puli dopłat kolejny rok!


Banki wstrzymują przyjmowanie wniosków!

BZ WBK, PKO BP i Raiffeisen przestają przyjmować wnioski o dopłatę w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Biorąc pod uwagę aktualny poziom wykorzystania limitu można się spodziewać, że w przyszłym tygodniu reszta banków do nich dołączy i jeśli będziecie chcieli ubiegać się o kredyt w ramach MDM z dopłatą na rok 2017 to trzeba będzie poczekać co najmniej do 2 stycznia 2017!

Przypomnę, że po przekroczeniu progu 50% maksymalnego limitu, BGK blokuje możliwość składania wniosków z wypłatą dopłaty w kolejnym roku i dalsze zapisy będą przyjmowane dopiero od nowego roku.

Nadal jednak można spokojnie składać wnioski o kredyt w ramach MDM, jeśli dopłata jest przewidziana na rok 2018.

Poniżej pełna informacja na temat poziomu wykorzystania maksymalnego limitu środków w poszczególnych latach:

tabela

Źródło: bgk.pl

Przeczytaj także:

MDM – Mieszkanie dla Młodych – co to i dla kogo