No i stało się! Dużo szybciej niż ktokolwiek, by przewidywał przed rozpoczęciem roku. Od dnia dzisiejszego, tj. 16 egg-timer-1150222_640marca 2016, nie można składać wniosków o kredyt hipoteczny z dopłatą w ramach programu Mieszkanie dla Młodych na rok 2016!

W dniu wczorajszym Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków złożonych przez banki udzielające kredytów do BGK, osiągnęła wartość 95% zaplanowanych na ten rok. Oznacza to, że zaledwie 3,5 miesiąca wystarczyło, aby wyczerpać pulę 693.500.000 zł.

Dla przypomnienia nadal w tym roku można składać wnioski, w których wypłata dopłaty MDM ma nastąpić w 2017 i 2018 roku, zaś BGK przestanie przyjmować wnioski, po przekroczeniu 50% limitu przeznaczonego na kolejne lata.

Poniżej pełna treść komunikatu opublikowanego wczoraj przez BGK:

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15-03-2016 o wstrzymaniu przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem pierwszego mieszkania.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu
pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1865), Bank Gospodarstwa Krajowego
informuje, że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie
wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem
wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 95% kwoty
zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2016.

W związku z powyższym Bank Gospodarstwa Krajowego z dniem 16-03-2016 wstrzymuje przyjmowanie
wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2016.

Link do pełnej treści komunikatu