Doczekaliśmy się! 11 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano zmianę do ustawy o obrocie ziemią rolną. Po 14 dniach od opublikowania nowelizacja wejdzie w życie. Zgodnie z przewidywaniami, aktualizacja przepisów wpłynie na podejście banków. Od 26 czerwca będziecie mogli składać wnioski o kredyt na działkę rolną do 1ha. Banki sfinansują też budowę domu na działkach rolnych większych niż 3000 m2, a także zakup takich nieruchomości.

W końcu zmiany procedur zostały już zapowiedziane przez pierwsze banki.


Odmowy kredytu, wstrzymanie budowy domu

Artykuł opublikowany 6 września 2018 roku, wzbudził Wasze największe zainteresowanie w ostatnich miesiącach. Z ilości komentarzy oraz bezpośrednich kontaktów ze mną, widać było, z jaką skalą utrudnień mieliśmy do czynienia.

O problemach aktualnie obowiązującej ustawy, pisałem w poniższym artykule.


Pierwsze banki wprowadzają zmiany

Santander jest pierwszym bankiem, który zamieścił oficjalny komunikat o dacie rozpoczęcia udzielania kredytów na działki rolne do 1ha. Informacja z banku brzmi następująco:

Zgodnie z nowelizacją ustawy, zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej przez osobę nie będącą rolnikiem indywidualnym nie będzie już wymagana dla nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1,0 ha oraz nabywanych w toku postępowania egzekucyjnego, sanacyjnego lub upadłościowego

W związku z powyższym od 26 czerwca 2019r. tryb postępowania z wnioskami o kredyt hipoteczny na etapie analizy zabezpieczeń będzie następujący:

Nieruchomość gruntowa (zabudowana lub niezabudowana) ma powierzchnię mniejszą niż 1,0 ha –   procesowanie standardowe.

Nieoficjalnie wiadomo również o dostosowaniu przepisów w ING, gdzie powinniście już móc starać się o kredyt na działkę rolną.


W kolejnych wpisach nie będę Was informował o kolejnych bankach. Według mnie lada moment doczekamy się podobnych ruchów ze strony wszystkich instytucji. Jeśli któryś bank zdecyduje się jednak stosować „stare” procedury mimo nowelizacji ustawy, to podzielę się z Wami tą wiedzą.

Najważniejszą informacją jest to, że ustawa wchodzi lada moment w życie. Mamy też pierwsze oficjalne potwierdzenia z banków, że się do nich dostosują. Budowa domu, czy zakup nieruchomości na działkach większych niż 3000m2 lub 5000m2 w przypadku domów gotowych nie powinna już stanowić problemów.