Do 30.09.mBank2015 osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki cywilne, jawne, partnerskie, spółki z o.o., fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie mogą przystąpić do promocji, w ramach której bank może nam zapłacić 600 zł w ciągu 12 miesięcy. Z promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy na 31.08.2015 dla danego numeru NIP, posiadali jakikolwiek rachunek firmowy w mBanku.

Co należy zrobić, aby przystąpić do promocji?

1) Do 30.09.2015 złożyć wniosek o otwarcie jednego z rachunków bieżących:

Konto mBiznes Start lub konto mBiznes Komfort w promocyjnej cenie 0 zł na 12 miesięcy.

2) W okresie trwania promocji zawrzeć umowę z bankiem o prowadzenie w/w rachunku
3) W okresie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dokonywać płatności składek ZUS na kwotę minimum 250 zł miesięcznie z nowo otwartego rachunku bieżącego
4) W okresie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dokonać minimum jednej transakcji kartą płatniczą miesięcznie wydaną do nowego rachunku

Zasady promocji:
Za spełnienie powyższych warunków, bank będzie wypłacał premię w wysokości 50 zł miesięcznie
(maksymalnie 600 zł w ciągu 12 miesięcy).
Premia zostanie wypłacona do 30 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełnimy warunki promocji.
Premię należy wykazać w Księdze Przychodów i Rozchodów jako przychód z działalności.

Ile kosztuje prowadzenie konta?
Konto mBiznes Start jest darmowe, jednak mogą je założyć tylko osoby, które działalność gospodarczą prowadzą krócej niż 12 miesięcy. Opłata za kartę wynosi 0 zł w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 200 zł/mc, w przeciwnym wypadku 5 zł. Po 12 miesiącach od założenia, rachunek przekształci się w konto mBiznes Komfort.

Konto mBiznes Komfort dzięki promocji jest darmowe przez pierwsze 12 miesięcy od założenia. Karta płatnicza również jest bezpłatna. Po okresie promocyjnym (po roku) standardowa opłata za prowadzenie rachunku wynosi 25 zł/mc. Regulamin promocji pozwala jednak po tym czasie zamknąć konto bez żadnych konsekwencji w celu uniknięcia opłat.

W związku z tym, że i tak mamy zagwarantowane bezpłatne prowadzenie rachunku przez pierwsze 12 miesięcy, proponuję wybrać konto mBiznes Komfort, gdyż tam bezwarunkowo darmowa jest również karta płatnicza. W obydwóch przypadkach przelewy dokonywane z konta są bezpłatne (mBiznes Start – 5 miesięcznie, mBiznes Komfort – 20 miesięcznie.

Szczegóły promocji w regulaminie.
Załączam również pełną taryfę opłat i prowizji.