Mieszkanie dla Młodych – dopłaty się skończyły! Koniec programu MDM!

2 dni. Tym razem tyle wystarczyło, by całe 381 milionów złotych przeznaczonych na dopłaty się rozeszło! Co ciekawe, nawałnica wniosków spowodowała wieszanie się systemu, błędy i sporo problemów. Niestety, wielu klientów z całej Polski, mimo rejestracji limitów od razu 2 stycznia nie załapała się na dopłaty.

Gratuluję jednak wszystkim, w tym moim klientom, którym się udało!

Czy to oznacza, że jeśli nadal nie otrzymaliście potwierdzenia, to nie macie szans na dopłatę? Niekoniecznie. Bank Gospodarstwa Krajowego ma 48 godzin od momentu zakończenia przyjmowania wniosków na potwierdzenie przyznania dopłaty. Oznacza to, że do poniedziałku jeszcze może cokolwiek się zmienić.

Pamiętajcie również, że jeśli znajdziecie się na liście rezerwowej, to część dopłat zwolni się w wyniku wydania przez banki decyzji negatywnych, czy rezygnacji z transakcji przez klientów, którzy mają dopłaty!

Poniżej wklejam również komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego, który dostępny jest pod tym linkiem.

Szanowni Państwo,

2 stycznia uruchomiliśmy nabór wniosków w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Ze względu na fakt, że był to ostatni nabór, zainteresowanie było ogromne i w ciągu 2 dni klienci złożyli w bankach kredytujących kilkanaście tysięcy wniosków. Tak duża liczba wniosków mogła powodować przejściowo wydłużony czas rejestracji wniosku. Nasi konsultanci byli w stałym kontakcie z pracownikami banków kredytujących.

Zapewniamy, że wszystkie wnioski, które zostały prawidłowo zarejestrowane w systemie BGK do limitu 381 mln zł, mają przyznane dofinansowanie. Indywidualne przypadki osób, które nie otrzymały dofinansowania, powinny być wyjaśniane w bankach kredytujących.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisem art.  10 ust. 9 ustawy MdM, przekazanie wniosku do systemu BGK następuje po pozytywnej weryfikacji przez bank kredytujący.  

Przypominamy również, że limit środków programu MdM był ograniczony do określonej wysokości i nie wszyscy chętni otrzymają dofinansowanie.

Kredyt na remont lub wykończenie w programie Mieszkanie dla Młodych

Ostatnia pula MDM tuż tuż. Z założenia program wspiera młodych ludzi w ich zakupie pierwszej nieruchomości mieszkalnej na własne potrzeby mieszkaniowe. Słowo zakup jest tutaj kluczowe, bo kredyty hipoteczne często udzielane są także na inne cele. Niestety klienci często są zaskoczeni tym, że korzystając z programu nie mogą sfinansować zakupu garażu lub miejsca postojowego w budynku, kosztów remontu lub wyposażenia nieruchomości, czy dodatkowych kosztów związanych z zakupem nieruchomości jak notariusz, koszty sądowe, czy prowizja agenta nieruchomości.


Kredyt MDM, a cel dodatkowy

Jak wspomniałem we wstępie, z definicji dopłata w ramach programu Mieszkanie dla Młodych dotyczy tylko i wyłącznie kredytów na zakup domu lub mieszkania. Oznacza to, że jeśli chcecie kredyt na dodatkowy cel, to musicie wziąć drugi.

Jest jednak jeden istotny koszt, który większość banków sfinansuje, aczkolwiek nie wszystkie.

 • Prowizja bankowa – niby niewiele, jednak w bankach koszt ten waha się od 0 do 3%, co może dać nawet kilka tysięcy złotych

Aby bank skredytował Wam prowizję, wskaźnik LTV nie może przekroczyć 90% (w niektórych bankach 80%).

Wnioskowana kwota kredytu + prowizja < 90% wartości nieruchomości (wartości, a nie ceny transakcyjnej)


Remont lub wykończenie w MDM

Jeśli chcecie, by bank udzielił Wam kredytu również na remont lub wykończenie kupowanej nieruchomości, to w przypadku MDMów będziecie musieli wnioskować o drugi kredyt na ten cel.

Kiedy składać wniosek na remont?

 • jednocześnie – w chwili obecnej jeden bank umożliwi Wam złożenie dwóch wniosków jednocześnie (kredyt MDM i remont)
 • wpis w II dziale KW – większość banków udostępni Wam taką możliwość dopiero, gdy będziecie wpisani w II dziale Księgi Wieczystej jako właściciele nieruchomości. W zależności od miasta, to taki wpis może pojawić się w czasie od kilku godzin do nawet kilku miesięcy od złożenia wniosku w sądzie! – zwróćcie na to uwagę
 • rynek pierwotny rzadko, jednak jest możliwe, że jeszcze przed aktem notarialnym przenoszącym własność, po odebraniu protokołu zdawczo – odbiorczego, dostaniecie kredyt na wykończenie

Niespełna dwa tygodnie zostały do skorzystania z programu Mieszkanie dla Młodych. Pisałem to już wielokrotnie, ale jeszcze napiszę, że rok 2018 jest ostatnim rokiem funkcjonowania w/w programu, który zostanie zastąpiony przez program Mieszkanie Plus. Ten jednak w większym stopniu będzie polegał na budowaniu mieszkań, które będą dostępne w ramach wynajmu. Jest to więc ostatni dzwonek, na otrzymanie solidnego wsparcia od Państwa w postaci pieniędzy na zakup mieszkania lub domu na własność.

O programie Mieszkanie dla Młodych przeczytacie tutaj:

MDM Mieszkanie dla Młodych – co to i dla kogo?

O programie Mieszkanie Plus przeczytacie tutaj:

Mieszkanie Plus – nowy program po Mieszkaniu dla Młodych

MDM Rynek wtórny – co zapisać w umowie przedwstępnej?

Dzisiejszy wpis jest rozwinięciem poprzedniego dotyczącego umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości.

2 stycznia 2018 banki ponownie zaczynają rejestrować dopłaty w ramach Mieszkania dla Młodych. Dla przypomnienia jest to ostatni moment funkcjonowania programu. Banki przyjmują wnioski jednak już teraz. Jeśli chcecie załapać się na dofinansowanie, to właściwie w ciągu najbliższych 2 tygodni warto mieć już wybraną nieruchomość, podpisaną umowę przedwstępną i złożony wniosek do banku, który już to umożliwia.

W przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym, banki czepiają się szczegółów, więc uchylę rąbka tajemnicy na co zwrócić uwagę, konstruując taką umowę.


Co musi się znaleźć?

Przy pisaniu umowy przedwstępnej pod program MDM koniecznie zawrzyjcie następujące zapisy:

 • powierzchnia użytkowa – zapis najważniejszy – jeśli go zabraknie, to większość banków poprosi Was o aneks do umowy. Od powierzchni użytkowej zależy wysokość otrzymanej przez Was dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • termin umowy przyrzeczonej – ten termin zawsze jest wpisywany w umowie przedwstępnej. Osobiście radzę, by podawać daty odległe (np. do 28.02.2018), gdyż zawsze można zawrzeć ją wcześniej, ale przekroczenie terminu znów może wymagać aneksu. MDMów będzie w bankach mnóstwo, więc procesy mogą się wydłużać – warto się zabezpieczyć.
 • termin zapłaty – tu co ważne, niektóre banki czepiają się samego sformułowania terminu. Normalną praktyką jest, jeśli wpisujecie np. „zapłata nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy przyrzeczonej”. Dla części kredytodawców jest to zapis nieakceptowalny w przypadku MDM! Lepiej wyliczcie te 7 dni i wpiszcie konkretną datę np. „zapłata nastąpi do 7 marca 2018”
 • termin i kwota dopłaty – jeśli współpracujecie z ekspertem kredytowym, to spytajcie jaką konkretnie otrzymacie dopłatę i jaki termin ustalić. Bezpiecznie jest przyjąć 21 dni od wypłaty kredytu, choć 14 również możecie spokojnie wpisać. Zasada podobnie jak powyżej, czyli wpisujecie konkretną datę np. „dopłata z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ………. zostanie wypłacona do 21 marca 2018″.

Co bank to inne procedury, dlatego możecie spotkać się z sytuacją, że złożycie wnioski do 3 banków, gdzie 2 z nich nie zaakceptują Waszej umowy przedwstępnej i poproszą o aneks z odpowiednimi zapisami, podczas gdy ostatni bank nie będzie miał z tym żadnego problemu. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, to proponuję podpisać umowę w zwykłej formie cywilnoprawnej, a nie w postaci aktu notarialnego, gdyż łatwiej o ewentualny aneks (obecność osobista, koszty). Na temat samej umowy przedwstępnej pisałem bardziej szczegółowo w poprzednim artykule, dzisiejszy jest tylko uzupełnieniem. Jeśli jeszcze nie czytaliście to polecam się zapoznać – poniżej link.

Składałeś wniosek o MDM i czekasz na limit? Już go nie dostaniesz

W dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2017 roku, Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował komunikat, w którym informuje o wyczerpaniu pełnej puli dopłat przewidzianych na rok 2017.

Oznacza to, że jeśli składaliście wnioski 8 sierpnia i nie macie potwierdzenia przyznania dofinansowania, to niestety, ale już go nie dostaniecie. Wiele wniosków uzyskało tego dnia status: „oczekuje na przyznanie limitu” – jeśli do dnia dzisiejszego nie ma przyznanych dopłat, to nic się w tej kwestii nie zmieni.

8 sierpnia była możliwość skorzystania z programu Mieszkanie dla Młodych, gdyż w wyniku nowelizacji ustawy ponownie można było składać wnioski o kredyt z dopłatą. Zgodnie z przewidywaniami, gigantyczne zainteresowanie spowodowało, że już po 6 godzinach, Bank Gospodarstwa Krajowego zablokował bankom możliwość przyjmowania kolejnych wniosków z dopłatą.

Dopłaty z MDM rozeszły się w 6 godzin! Koniec dopłat na 2017 rok!

Poniżej pełna treść komunikatu przekazanego przez BGK – dostępna również pod tym linkiem

21.09.2017

Szanowni Państwo,

w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych w roku 2017 na wypłaty w celu wsparcia finansowego kredytobiorców w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”, pragniemy poinformować o możliwości skorzystania z pomocy finansowej w nabyciu mieszkania w ramach limitu dostępnego na 2018 rok. Osoby, które nie skorzystały z finansowego wsparcia we wcześniejszych latach obowiązywania programu, zainteresowane uzyskaniem środków w celu uzupełnienia wkładu własnego na zakup mieszkania, będą mogły złożyć wniosek z planowaną datą wypłaty przypadającą na 2018 r. począwszy od dnia 2 stycznia 2018 r. Na dzień 20 września b.r. do rozdysponowania pozostaje kwota na poziomie 380 mln zł.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących możliwości i warunków złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, prosimy o kontakt z wybraną instytucją, współpracującą z BGK w zakresie obsługi programu. Wykaz instytucji dostępny jest na stronie internetowej BGK


Od 2 stycznia 2018 roku będziecie mieli kolejną szansę, by skorzystać z programu i otrzymać dofinansowanie od Państwa do zakupu nieruchomości za kredyt hipoteczny. 380 mln zł przeznaczonych na dopłaty rozejdzie się jednak prawdopodobnie w ciągu tygodnia, gdyż jest to ostatni rok funkcjonowania Mieszkania dla Młodych. Warto jednak przygotować się wcześniej do kredytu i znaleźć kogoś, kto zwiększy Wasze szanse otrzymania dopłaty. Niektóre banki umożliwią Wam składanie wniosków o kredyt MDM już w grudniu. Więcej na temat samego programu pisałem w artykule:

MDM Mieszkanie dla Młodych – co to i dla kogo?

Dopłaty z MDM rozeszły się w ciągu 6 godzin! Koniec dopłat na 2017 rok!

Cieszący się ogromnym zainteresowaniem program Mieszkanie dla Młodych został nieco zmodyfikowany, dzięki czemu dziś znów mogliście składać wnioski o kredyt hipoteczny z dopłatą z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Niestety zgodnie z moimi obawami środki rozeszły się błyskawicznie. Już o godzinie 14:14 pojawił się oficjalny komunikat na stronie BGK z informacją o osiągnięciu 100% limitu. Oznacza to, że od jutra banki nie mają możliwości przyjmowania wniosków o kredyt w ramach programu MDM.

Pełna treść komunikatu Banku Gospodarstwa Krajowego -> Wstrzymanie przyjmowania wniosków


Bank bankowi nierówny

Wg moich obserwacji wielu klientów nie „załapało” się na dopłaty ze względu na opieszałość pracowników bankowych lub po prostu chaos proceduralny w niektórych bankach. Czasu nie było wiele, dlatego wnioski powinny być kierowane przede wszystkim do kilku banków, ze wskazaniem na te, które rejestrują dopłaty najszybciej.


Ostatnia szansa w styczniu 2018

Program nie doczeka się swojej kontynuacji, co jest już przesądzone. Jeśli ktoś ma pewność, że nie otrzyma dopłaty, to może spróbować jeszcze raz po nowym roku. Warto skorzystać z usług doświadczonego doradcy, który pomoże przedostać się w tej pędzącej lawinie wniosków i zadba o to, by dofinansowanie nie przeszło Wam koło nosa.

Z moich doświadczeń wynika, że niektóre banki umożliwią składanie wniosków już w grudniu tego roku. Wydadzą decyzje wstępne (tzw. finansowe), a same dopłaty będą rejestrować dopiero 2 stycznia. W zależności od miejscowości i liczby dzieci, kwota dofinansowania, którą możecie uzyskać sięga od kilkunastu do nawet ponad 100.000 zł.

O tym czy warto to już pozostawiam Waszym przemyśleniom.

Jak kupić większy dom niż 100m2 i dostać dopłatę z MDMu

drawing-933207_640Jeszcze niewiele ponad 2 miesiące i znowu będzie można składać wnioski o kredyt z dopłatą z BGK, w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Popularny MDM cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc jeśli jesteście zainteresowani dopłatą, to radzę już szukać nieruchomości, bo prawdopodobnie środki na dopłaty skończą się już w lutym 2017 roku!

Dzisiejszy wpis dla kreatywnych, dla ludzi, którym mają upatrzone mieszkanie lub dom, ale są zawiedzeni, gdyż jak się okazuje nieruchomość nie spełnia kryterium metrażowego programu Mieszkanie dla Młodych. Otóż jak się okazuje, jest możliwość kupienia nieruchomości większej niż przewidują to przepisy.

Dla przypomnienia, aby otrzymać dopłatę w ramach MDM powierzchnia użytkowa nieruchomości nie może przekraczać:

Mieszkania: max 75m2 powierzchni użytkowej (dla rodzin z co najmniej trójką dzieci – 85m2).

Domy: max 100m2 powierzchni użytkowej (dla rodzin z co najmniej trójką dzieci – 110m2).

Kluczowe są tutaj dwa słowa: „powierzchnia użytkowa”. Nie oznacza to, że całe mieszkanie lub dom ma mieć taką powierzchnię, tylko powierzchnia użytkowa nieruchomości. Często klienci otrzymują dopłatę do domów o powierzchni np. 140 m2, w których 99m2 to powierzchnia użytkowa, a pozostałe 41 to np. garaż i kotłownia, które do PU nie zaliczają się.


Powierzchnia użytkowa

Na początek zdefiniujmy co to jest ta powierzchnia użytkowa:

Powierzchnia użytkowa lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).

Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego rozumiemy więc powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania.

Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Dodatkowo powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100 %, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50 %, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.


Co zaliczamy do powierzchni użytkowej, a co nie?

O tym, które z pomieszczeń są uwzględniane przy ustalaniu powierzchni użytkowej informuje poniższa tabela.

uzytkowa


Jak dostać dopłatę, gdy nieruchomość przekracza max metraż w MDM

W projekcie budowlanym jest informacja o m.in. o powierzchniach nieruchomości, poszczególnych pomieszczeń oraz ich przeznaczeniu. Zdarza się, że zmiana przeznaczenia pomieszczenia, np. z sypialni, na suszarnię nie musi stanowić wielkiego problemu, dla firmy budującej nieruchomość, a czasem dzięki takim zabiegom można zmniejszyć o kilka/kilkanaście metrów powierzchnię użytkową i doprowadzić ją do stanu, w którym zacznie ona spełniać warunki otrzymania dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Oczywiście nikt Wam nie zabroni potem w tej „suszarni” spać 🙂 Resztę pozostawiam zainteresowanym do przemyślenia 🙂

Mieszkanie dla Młodych, a budowa domu. Jak otrzymać dofinansowanie?

maurer-1020143_640Program Mieszkanie dla Młodych cieszy się ogromną popularnością wśród kupujących mieszkania i domy zarówno na rynku pierwotnym i wtórnym. Jednak często ludzie decydujący się na budowę domu zapominają o tym, że również mogą uzyskać pomoc od Państwa. Zamiast uzyskania dopłaty w postaci dofinansowania wkładu własnego, w tym przypadku możecie otrzymać zwrot części kosztów, które ponieśliście na materiały budowlane. Istnieje wiele zalet jak i wad takiego rozwiązania, zainteresowanie jednak tą formą pomocy jest niewielkie. Poniżej przybliżę kilka szczegółów dotyczących możliwości uzyskania tej formy dofinansowania.


W jakim wypadku można liczyć na pomoc?

O zwrot części podatku VAT mogą ubiegać się osoby, które uzyskały pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2014 oraz poniosą wydatki z tytułu:

 • budowy domu jednorodzinnego
 • nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne
 • przebudowy budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne (np. adaptacja strychu)

Kto otrzyma zwrot?

Podobnie jak w przypadku zakupu nieruchomości w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, tutaj również mamy do czynienia z ograniczeniami wiekowymi. O zwrot mogą ubiegać się osoby, które w momencie otrzymania pozwolenia na budowę nie ukończyły 36 roku życia. Oznacza to, że jeśli otrzymaliście pozwolenie w wieku 35 lat w 2014 roku, to mimo przekroczenia 36 roku życia, nadal do 2018 roku możecie otrzymać zwrot części poniesionych kosztów.

Oczywiście nie możecie być właścicielami innej nieruchomości, poza nieruchomością, której dotyczy budowa, rozbudowa lub nadbudowa.

Określona jest również maksymalna powierzchnia użytkowa nieruchomości, dla której można uzyskać środki z budżetu Państwa (100m2 dla domu, 75m2 dla mieszkania i odpowiednio 10m2 więcej dla każdego typu nieruchomości w przypadku rodzin z co najmniej 3 dzieci).

Szczegółowo zasady programu Mieszkanie dla Młodych opisywałem w poniższym wpisie

MDM Mieszkanie dla Młodych – co to i dla kogo?


Na czym polega pomoc finansowa?

 • pomoc od Państwa w tym przypadku ma postać zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych
 • zwrot jest przyznawany na podstawie faktur wystawionych na osobę fizyczną, która ubiega się o zwrot
 • uwzględniane są wydatki na materiały budowlane, które do 30.04.2004 były opodatkowane stawką 7% podatku od towarów i usług, a od 01.05.2004 są obciążone podatkiem VAT (okna, drzwi, tapety, cegły, dachówki, cement, wapno, gips, wełna mineralna, płytki ceramiczne)
 • zwracana jest różnica między stawką podstawową 23%, a preferencyjną 8% podatku VAT (czyli 65,22% podatku na fakturze)
 • maksymalny zwrot, który można otrzymać wynosi obecnie 33505,76 zł
 • maksymalny limit jest ustalany jako 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych
 • zwrot można otrzymać dla nieruchomości, dla której pozwolenie na budowę zostało wydane po 01.01.2014, a pozwolenie na użytkowanie nie później niż do 30 września 2018
 • po oddaniu nieruchomości do użytkowania należy w tym samym roku zgłosić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot części poniesionych kosztów
 • zwrot powinien nastąpić w ciągu 4 miesięcy od złożenia wniosku

Czy warto?

Z racji tego, że taka forma pomocy w ramach mieszkania dla młodych nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, przedstawię kilka atutów, które być może zachęcą niektórych z Was do skorzystania z niej:

 • brak ograniczeń co do lokalizacji i kosztów budowy – oznacza to, że w przeciwieństwie do standardowej formy pomocy w ramach MDM, nie jesteście tutaj ograniczeni żadnymi limitami ogłaszanymi co kwartał dla poszczególnych województw. Możecie więc, wybudować nieruchomość o wyższym standardzie i również otrzymać zwrot kosztów
 • brak konieczności brania kredytu – inwestycję możecie sfinansować z własnych środków, a pomoc z budżetu Państwa również będzie Wam się należała
 • można wziąć kredyt w dowolnym banku – w przypadku kupna nieruchomości w ramach mieszkania dla młodych, jesteście zmuszeni skorzystać z oferty jednego z banków biorących udział w programie, w tym przypadku takiego ograniczenia nie ma
 • możliwość sprzedaży, użyczenia, wynajęcia nieruchomości zaraz po otrzymaniu pomocy – w przeciwieństwie do zakupu nieruchomości w ramach programu MDM, nie obowiązuje tu 5 – letni zakaz sprzedaży czy wynajmowania nieruchomości

 

Opisywana przeze mnie forma pomocy w ramach programu Mieszkanie dla Młodych nie cieszy się taką popularnością jak przy zakupie nieruchomości z kilku względów. Przede wszystkim sporym ograniczeniem jest powierzchnia użytkowa nieruchomości, która nie jest zbyt popularna przy budowie domu systemem gospodarczym. Ponadto musicie liczyć się z tym, że całą inwestycję sfinansować musicie i tak z własnych pieniędzy (ewentualnie posiłkując się kredytem bankowym), a pomoc z budżetu Państwa otrzymacie dopiero po zakończeniu budowy. Jeśli jednak już jesteście właścicielami działki i przymierzacie się do budowy domu, to może warto pomyśleć o dostosowaniu projektów do wymogów MDM, gdyż kilkanaście tysięcy złotych, które możecie w ten sposób uzyskać z pewnością przyda się przy zakupie choćby wyposażenia do świeżo wybudowanego domu.

Środki z MDM mogą skończyć się przed wakacjami!

abode-987096_1280Ponad 60% puli na rok 2016 – tyle środków zostało już zarezerwowanych na wnioskach kredytowych z dopłatą w ramach programu MDM.

Program Mieszkanie dla Młodych początkowo nie cieszył się zbytnim zainteresowaniem wśród potencjalnych kupujących. Przyczyn takiego stanu rzeczy można znaleźć kilka. Przede wszystkim niedostosowane limity cenowe do warunków panujących na rynku mieszkaniowym, czy brak możliwości otrzymania dopłaty przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego. Od 1 września 2015 roku nastąpił jednak szereg zmian. Między innymi wprowadzono możliwość zakupu nieruchomości na rynku wtórnym, co spowodowało znaczny wzrost zainteresowania programem, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, które są raczej omijane przez deweloperów, stawiających nowe osiedla mieszkaniowe. Te oraz szereg innych zmian spowodowały zwiększone zainteresowanie wśród potencjalnych kredytobiorców, przez co w 2016 roku dopłaty mogą skończyć się jeszcze w pierwszej połowie roku!


Jak korzystano do tej pory z dopłat?

W 2014 roku z zarezerwowanych 600 mln zł zostało wykorzystanych zaledwie 207.254,34 zł co stanowi tylko 34,54% całej dostępnej puli. Niestety program został skonstruowany tak, że niewykorzystana pula na dany rok przepada, zamiast przechodzić na kolejne lata.

W roku 2015, pula została zwiększona do 615 mln zł. O ile do końca sierpnia z dostępnego limitu zostało wykorzystanych 47,72% środków, to od 1 września wraz z nowymi regulacjami, ludzie masowo zaczęli ubiegać się o kredyt z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego. W ciągu kolejnych 4 miesięcy, w ramach Mieszkania dla Młodych wypłacono niemal tyle środków co przez pierwsze 8 miesięcy roku, a ostatecznie w ubiegłym roku wykorzystano 520.677,11 zł, co stanowi 84,68% ubiegłorocznej puli.


Ile środków zostało w 2016 roku?

W comiesięcznym raporcie BGK można przeczytać, że na dzień 31.01.2016 wykorzystanych zostało już 332.513,05 zł, co stanowi 45,55% limitu ustanowionego na obecny rok. Dla przypomnienia, w 2016 roku kwota maksymalnego limitu zaplanowana na udzielanie finansowego wsparcia została ustalona na poziomie 730.000,00 zł.

Niestety, kwota o której wspomniałem na początku poprzedniego akapitu, to suma która została już wypłacona. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę wszystkie wnioski o kredyt z dofinansowaniem w ramach Mieszkania dla Młodych, które zostały złożone, to zarezerwowane z puli na 2016 rok jest już 61,39% środków!

Pełne informacje na temat poziomu wykorzystania maksymalnego limitu środków w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

Tabela

Źródło: www.bgk.pl


Dlaczego już rezerwowane są środki na kolejne lata?

Warto wyjaśnić jak w skrócie wygląda proces udzielania i wypłaty kredytu z dopłatą w ramach MDM. Początkowo składamy wniosek o kredyt hipoteczny, na którym zaznaczamy, że jest to wniosek o kredyt ze wsparciem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Następnie bank przesyła informację do BGK o złożeniu takiego wniosku i rezerwuje przysługującą Wam kwotę dofinansowania. To, że na dzień dzisiejszy zarezerwowanych jest ponad 60% wszystkich środków z puli na rok 2016, nie oznacza, że wszystkie zostaną wypłacone. Wiele wniosków może otrzymać decyzję negatywną, jednak biorąc pod uwagę obecne tempo, można spodziewać się napływania kolejnych. Warto wiedzieć, że fakt, że wniosek kredytowy składany jest np. 30 marca, nie oznacza, że środki z w ramach dofinansowania z BGK zostaną zarezerwowane w puli przypadającej na rok 2016. Dotyczy np. sytuacji, gdy klient kupuje dom od dewelopera, który jest dopiero w trakcie budowy. Termin ukończenia budowy przewidywany jest na luty 2017 roku. Z racji tego, że dopłata w ramach MDM zawsze wypłacana jest jako ostatnia transza kredytu, a ta zostanie wypłacona dopiero po zakończeniu prac budowlanych, wówczas środki rezerwowane będą na kolejny rok, tj. 2017.


Jeśli jesteście zainteresowani kredytem mieszkaniowym i przysługuje Wam dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych to nie warto zwlekać. W tym roku środki prawdopodobnie skończą się wyjątkowo szybko, nie wiadomo zaś, jak będzie w latach kolejnych. Aktualnie rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość już zapowiedziała, że program MDM nie będzie kontynuowany i pierwotnie zakładany termin zakończenia programu tj. 2018 rok, pozostaje niezmieniony. Jaka będzie przyszłość jaka pomoc będzie przewidywana w latach kolejnych jest jedną wielką niewiadomą. Jeśli, więc jesteście zdecydowani na daną nieruchomość, warto się pospieszyć, żeby kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych w postaci wkładu własnego nie przeszła Wam koło nosa.

83.577,00 zł dopłaty do mieszkania – ile możemy dostać ramach MDM?

Przyszedł czas na wyliczenia, czyli konkretnie ile pieniędzy możemy dostać w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, jeśli ubiegamy się o mieszkanie/dom posiłkując się kredytem. Co więcej, sama dopłata z Banku Gospodarstwa Krajowego to nie jedyna korzyść. Dzięki dofinansowaniu, które jest traktowane jako wkład własny, pomniejsza nam się kwota kredytu, którą potrzebujemy na zakup nieruchomości, a co za tym idzie, odsetki również płacimy od kwoty niższej. A co jeśli ktoś ma gotówkę na zakup nieruchomości? Czy opłaca się wziąć kredyt w ramach programu MDM i spłacać kredyt, zamiast kupować nieruchomość za własne oszczędności i nie mieć zobowiązań? Poniższe wyliczenia powinny wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

 

Ogólne informacje na temat programu Mieszkanie dla Młodych oraz tego, kto może z niego skorzystać opisywałem w artykule dostępnym pod poniższym linkiem

MDM Mieszkanie dla Młodych – co to i dla kogo?

 

Kto ile może otrzymać dopłaty?

Wysokość dopłaty zależy od metrażu nieruchomości oraz liczby dzieci na utrzymaniu wnioskodawców. Poziomy dofinansowania kształtują się następująco:

 • singiel i małżeństwo bez dzieci – 10% dopłaty
 • osoba samotnie wychowująca dziecko lub małżeństwo z dzieckiem – 15% dopłaty
 • dwójka dzieci – 20% dopłaty
 • trójka lub więcej dzieci – 30% dopłaty

 

Liczby, ile dostaniemy dopłaty

Pora na konkretne wyliczenia. Poniżej przedstawiam tabelę, w której pokazuję wysokości dopłat jakie można otrzymać w ramach programu MDM kupując nieruchomość w województwie kujawsko – pomorskim.

tabela

Jak widać sumy są niemałe, a rodziny z trójką lub więcej dzieci mogą otrzymać nawet 83 577,00 zł dopłaty do mieszkania! Pomoc jest gigantyczna i jeśli ktoś przymierza się do zakupu nieruchomości i spełnia warunki programu Mieszkanie dla Młodych, to zdecydowanie warto z niego skorzystać. Nawet najmniejsza dopłata, czyli 17 585,00 zł, które otrzyma singiel lub małżeństwo bez dzieci kupujący nieruchomość poza stolicą województwa jest kwotą nie do pogardzenia.

 

Nie tylko dopłata

Mimo, iż bezpośrednią korzyścią, którą otrzymujemy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach MDM jest otrzymanie dofinansowania wkładu własnego, to na tym pozytywy się nie kończą. Gdy dostajemy dofinansowanie, nie tylko nie musimy wykładać gotówki na wymagany wkład własny, dzięki czemu możemy przeznaczyć pieniądze choćby na remont czy inne wydatki, ale pomniejsza nam się kwota kredytu, potrzebna do zaciągnięcia, aby sfinansować zakup nieruchomości.

Przykład: Małżeństwo z 1 dzieckiem kupuje mieszkanie o powierzchni 50m2 w Toruniu za 190.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 3,73% (Wibor 3m = 1,73% + marża 2,00%).

korzyści

W tym przypadku małżeństwo otrzyma dofinansowanie w wysokości 32.145,00 zł. Dzięki czemu nie musi wnosić wymaganego wkładu własnego w wysokości 19.000 zł (10% od 190.000 zł) oraz zaciąga kredyt w wysokości o 13.145 zł niższej niż, gdyby ubiegali się o kredyt poza programem MDM.

Różnica na racie wynosi 60,73 zł/mc, a w sumie do zapłacenia przez cały okres kredytowania tj. 30 lat mamy o 21.861,89 zł mniej!

Biorąc pod uwagę, otrzymane dofinansowanie oraz całkowitą kwotę kredytu do spłaty, w sumie oszczędzamy 54.006,89 zł!

 

Lepiej wziąć kredyt niż kupić za gotówkę?

Zdarzają się osoby, które mają odłożone pieniądze na zakup nieruchomości i nie chcą obciążać się kredytem. Jednak w przypadku MDM, warto zastanowić się, czy nie sfinansować gotówką zakupu 50% nieruchomości, a na pozostałą część nie wziąć kredytu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Zobowiązanie można spłacić po 5 latach, oszczędzając na odsetkach i zachowując otrzymaną dopłatę, a kwota ponad 32.000,00 zł jak w powyższym przypadku, czy nawet 83.577,00 zł, którą można otrzymać legalnie, to prosty sposób, na zarobienie kolejnych pieniędzy.

MDM Mieszkanie dla Młodych – co to i dla kogo?

Program Mieszkanie dla Młodych ruszył na początku 2014 roku. Polega on na dofinansowaniu wkładu własnego dla door-1013742_1920osób, które chcą zakupić swoją pierwszą nieruchomość na kredyt. Mimo tego, że o programie niemal każdy słyszał, to często ludzie nie wiedzą, co on tak na prawdę daje, komu przysługuje, czy opłaca się skorzystać z programu czy nie. Poniżej przedstawię szczegółowo najważniejsze informacje na temat popularnego MDMu.

 

Na czym polega program MDM

Program polega na bezzwrotnym dofinansowaniu wkładu własnego przez BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego), gdy ubiegamy się o kredyt hipoteczny w banku na zakup nieruchomości. W skrócie wygląda to tak, że jeśli chcemy kupić mieszkanie za 100 000 zł, a w ramach MDM przysługuje nam dopłata w wysokości 10 000 zł, to na pozostałe 90 000 zł zaciągamy kredyt, a wspomniana dopłata jest wymaganym przez bank wkładem własnym. Jest to o tyle ważne, że od 2014 na skutek Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, aby zakupić nieruchomość klient musi dysponować minimalnym wkładem własnym na poziomie:

 • od 2014 roku – 5%
 • od 2015 roku – 10%
 • od 2016 roku – 15%
 • od 2017 roku – 20%

Warto tutaj dodać, że aby otrzymać dopłatę, kredyt musi zostać zaciągnięty na minimum 50% wartości nieruchomości i na co najmniej 15 lat. 


W których bankach otrzymamy kredyt MDM?

Z racji tego, że dopłatę z BGK otrzymamy tylko w wypadku zaciągnięcia kredytu, warto wspomnieć o bankach, które przystąpiły do programu, a jest ich obecnie 11:

 • Bank Zachodni WBK
 • PKO BP
 • Pekao S.A.
 • Alior Bank
 • Eurobank
 • BGŻ BNP Paribas
 • Deutsche Bank
 • Getin Bank
 • Millenium Bank
 • Bank BPS
 • SGB Bank

 

Do kogo jest skierowany program?

Program Mieszkanie dla Młodych jest skierowany do trzech grup: singli, osób wychowujących samotnie dziecko/dzieci i małżeństw. Górna granica wieku beneficjentów została ustalona na 35 rok życia, tj. urodzonych po 1980 roku. Są jednak pewne wyjątki.

 • Jeśli osoba skończy 35 lat np. w styczniu, to do końca roku i tak może otrzymać dopłatę w ramach MDM.
 • W przypadku małżeństw, liczy się wiek młodszej osoby. Jeśli mąż ma np. 46 lat, a żona 32, to razem mogą otrzymać dopłatę.
 • Rodziny wielodzietne tj. mające na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci, od 1 września 2015 roku zostały zwolnione z kryterium wiekowego!

Ponadto dofinansowania nie otrzymają osoby, które były właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości. Co ciekawe, dopuszczalne jest posiadanie udziału w danej nieruchomości. Jeśli ktoś nie jest współwłaścicielem nieruchomości jako całości, lecz posiada w niej 50% udziałów, może ubiegać się o kredyt z dofinansowaniem z BGK! Dodatkowo z tego obowiązku zwolnione są rodziny z trójką lub więcej dzieci na utrzymaniu – oni mogą być wcześniej właścicielami innej nieruchomości!

 

Z partnerem/partnerką też można otrzymać kredyt MDM

Ludzie w młodym wieku często nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, dlatego przystępują do kredytu np. z rodzicami, by zwiększyć swoją zdolność kredytową. W przypadku MDMu również jest taka możliwość, a jako współkredytobiorcę można wskazać każdego.

Często młodzi ludzie, którzy chcieliby zamieszkać razem pytają, czy muszą być małżeństwem, aby otrzymać dopłatę – otóż nie! Należy jednak zaznaczyć, że jeśli para nie jest w związku małżeńskim, to w rzeczywistości wniosek o dopłatę składa tylko jedna z nich. Najważniejszą informacją jest to, że oboje wówczas mogą przystąpić do kredytu, ale właścicielem nieruchomości zostanie tylko osoba, która zostanie wskazana! Później po ewentualnym ślubie można dodać małżonka jako współwłaściciela nieruchomości.

Cel kredytu

Dofinansowanie jest wypłacane do zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym (od dewelopera lub używane). W ustawie zostały określone konkretne limity, co do maksymalnej powierzchni użytkowej nieruchomości, które wyglądają następująco:

Mieszkanie – maksymalnie 75 m2 (w przypadku rodzin wielodzietnych 3+ – 85 m2)

Dom – maksymalnie 100 m2 (rodziny wielodzietne do 110 m2)

Warto zwrócić uwagę na pojęcie powierzchnia użytkowa, gdyż np. garaż czy antresola nie zaliczają się do niej, więc teoretycznie możemy otrzymać dofinansowanie do domu o powierzchni 140 m2, w którym powierzchnia użytkowa kształtuje się na poziomie 95,5 m2.

Maksymalna cena nieruchomości

Nie do wszystkich nieruchomości otrzymamy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ustawodawca raz na kwartał ogłasza maksymalne limity ceny za 1m2 nieruchomości w każdym województwie oraz tzw. wskaźniki przeliczeniowe, od których jest liczona wysokość dopłaty, która nam przysługuje. Dla rynku pierwotnego limity są znacznie wyższe niż dla rynku wtórnego. Na dzień dzisiejszy tj. III kwartał 2015 w województwie kujawsko – pomorskim kształtują się na następującym poziomie:

Toruń i Bydgoszcz:

 • rynek pierwotny 4 714,60 zł
 • rynek wtórny 3 857,40 zł

gminy sąsiadujące:

 • rynek pierwotny: 4 291,65 zł
 • rynek wtórny: 3 511,35 zł

pozostałe:

 • rynek pierwotny: 3 868,70 zł
 • rynek wtórny: 3 165,30 zł

Pełna wykaz limitów oraz dopłat jest dostępny na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod poniższym linkiem:

Tu sprawdzisz aktualne limity

Wysokość dofinansowania

Poziom dopłat zależy od ilości dzieci, które wychowujemy i nie ma znaczenia, czy jesteśmy osobą samotną z dzieckiem czy małżeństwem:

 • singiel i małżeństwo bez dzieci – 10% dopłaty
 • osoba samotnie wychowująca dziecko lub małżeństwo z dzieckiem – 15% dopłaty
 • dwójka dzieci – 20% dopłaty
 • trójka lub więcej dzieci – 30% dopłaty

Dodatkowo jeśli w okresie 5 lat urodzi nam się 3cie lub kolejne dziecko otrzymamy kolejne 5% dofinansowania, które zostanie przeznaczone na częściową spłatę kredytu.

 

Jak liczona jest dopłata?

Niezależnie od powierzchni nabywanej nieruchomości, dofinansowanie przysługuje maksymalnie do 50 m2 powierzchni użytkowej nieruchomości (dla rodzin wielodzietnych – 65 m2) i jest wyliczany w następujący sposób:

Powierzchnia użytkowa (max 50 m2) * wskaźnik przeliczeniowy dopłaty * poziom dofinansowania

Czyli na dzień dzisiejszy singiel kupujący w Toruniu używane mieszkanie o powierzchni użytkowej 55 m2 za 200 000 zł otrzyma:

50 * 4 286,00 zł * 10% = 21 430,00 zł

Czy i kiedy należy zwrócić dopłatę?

Dofinansowanie jest pomocą, którą otrzymujemy z BGK bezzwrotnie. Jeśli jednak naruszymy pewne warunki w ciągu 5 lat od daty otrzymania kredytu będziemy musieli zwrócić całość lub część dofinansowania. Zatem w ciągu pierwszych 5 lat nie możemy:

 • sprzedać, wynająć, użyczyć nieruchomości
 • stać się właścicielem innej nieruchomości (nie dotyczy spadkobrania)
 • dokonać zmiany sposobu użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
 • nadpłaci kredyt w wysokości przekraczającej wysokość otrzymanej dopłaty

 

Program Mieszkanie dla Młodych trwać będzie do końca 2017 roku, chyba że wcześniej zostanie wykorzystana pełna pula kwoty przeznaczonej do dopłaty. Póki jest możliwość, warto skorzystać, ponieważ otrzymujemy szereg korzyści, które można dokładnie wyliczyć. O tym ile w rzeczywistości korzystamy dzięki programowi MDM i jak to realnie rzutuje na nasze pieniądze napiszę już niedługo.