Minimalny wkład własny w Pekao S.A. znów na poziomie 10%!