Wpisy

Minimalny wkład własny rośnie z 10% do 15% – zmiany od nowego roku

money-1017463_1920Od dziś, tj. 01 stycznia 2016 rośnie wymagany wkład własny z 10% do 15% (spadek minimalnego LTV z 90% do 85%). Gdyby ktoś chciał wziąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości za kwotę powiedzmy 200.000 zł, to musi wnieść w gotówce już nie 20.000 zł, a 30.000 zł, a kredyt zostanie udzielony na pozostałą kwotę.

Na szczęście zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, będzie możliwe zaciągnięcie kredytu z 10% wkładem własnym (LTV 90%), czyli podobnie jak w roku poprzednim! Można tam znaleźć następujący zapis:

 

dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu:
a) 85% lub,
b) 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.
Oznacza to, że banki nadal będą miały możliwość udzielania kredytów wymagając przy tym 10% wkładu własnego, jednak pozostałe 5% będą musiały ubezpieczyć (klient będzie płacił miał wyższe oprocentowanie kredytu, do momentu, gdy nie spłaci wspomnianych 5%).

 Czy cały wkład własny trzeba wnieść gotówką?
Otóż nie. Komisja Nadzoru Finansowego dopuszcza zabezpieczenie posiadanych aktywów kredytobiorcy, które będą występowały jako wkład własny. Do takich aktywów należą:
– blokada środków na rachunku bankowym lub lokacie
– papiery wartościowe Skarbu Państwa lub NBP (np. obligacje)
– środki zgromadzone na IKE – Indywidualnym Koncie Emerytalnym
– środki zgromadzone na IKZE – Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego
Jak widać oszczędzanie na emeryturę może nieść ze sobą więcej korzyści niż tylko spokojna starość. Szerzej choćby o korzyściach podatkowych z IKZE pisałem w tym artykule:
https://www.lepiejnizwbanku.pl/jak-uzyskac-zwrot-podatku-dzieki-oszczedzaniu

Nie wszystkie banki
Oczywiście polityka w każdym banku jest zupełnie inna, więc nie wszędzie możemy liczyć na to, że bank zażąda od nas 10% lub nawet 15% wkładu własnego. Część banków już w zeszłym roku udzielało kredytów tylko na 80% wartości nieruchomości, zaś resztę musiał pokryć klient. Rok się dopiero rozpoczął, jednak kilka banków już potwierdziło informację, że nadal będzie udzielało kredyty wymagając od klienta wniesienia 10% tymczasowo podwyższając marże na opłacenie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.