Wpisy

Można składać wnioski do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Od 19.02.2016 do 31.12.2018 w placówkach odpowiednich kredytodawców można składać wnioski o udzielenie

lifebelt-160144_1280

 

wsparcia dla kredytobiorców spłacających kredyty mieszkaniowe. Dużo się o takim funduszu mówiło, jednak niewiele jest informacji na temat pomocy, którą można uzyskać. O tym czym jest fundusz, kto może uzyskać pomoc, jak i na jakich warunkach, będzie dzisiejszy artykuł.


Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, sfinansowany przez banki o wartości 600 mln zł. Kredytodawcy „dołożyły” się proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla

gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni. Został powołany dla osób fizycznych, spłacających kredyty mieszkaniowe, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.


Podstawowe informacje

 1. Aby otrzymać wsparcie należy udać się do banku i zawrzeć umowę o udzielenie wsparcia. Wniosek można pobrać ze strony BGK pod poniższym linkiem: Wniosek o udzielenie wsparcia
 2. Wsparcie wypłacane jest przez 18 miesięcy w wysokości płaconej przez klienta raty (kapitał + odsetki), jednak nie więcej niż 1.500 zł/mc. Okres otrzymywania wsparcia może być krótszy, jeśli sytuacja klienta poprawi się w w tym czasie.
 3. Po otrzymaniu 18 rat następuje okres karencji trwający 2 lata
 4. Po okresie karencji następuje okres zwrotu. Kredytobiorca zwraca otrzymaną nieoprocentowaną kwotę rozłożoną na 96 równych rat (8 lat).

Jak otrzymać wsparcie

Aby otrzymać wsparcie należy spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. W dniu złożenia wniosku o wsparcie posiadać status bezrobotnego
 2. Miesięczny koszt obsługi kredytu jest większy niż 60% dochodów gospodarstwa domowego.
 3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego po odjęciu kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
  – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – kwoty 634,00 zł- dla wieloosobowego gospodarstwa domowego – iloczynu liczby osób w gospodarstwie i kwoty 514,00 z

Powyżej podane kwoty mogą ulegać zmianie (stan na dzień 27.02.2016).


Kiedy nie otrzymacie wsparcia

Wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie zostanie przyznane, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

 1. Utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub bez wypowiedzenia z winy pracownika (tryb dyscyplinarny)
 2. Jeśli jeden z kredytobiorców uzyskał już wsparcie, z wyjątkiem gdy jeden kredytobiorca nie otrzymuje już wsparcia, a okres jego uzyskiwania nie przekroczył 17 miesięcy. Wówczas drugi kredytobiorca może ubiegać się o udzielenie takiego wsparcia, lecz maksymalny okres jego otrzymywania nie może przekroczyć 18 miesięcy
 3. Bank wypowiedział umowę kredytu mieszkaniowego
 4. Jeśli kredytobiorca otrzymuje świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu utraty pracy, wynikające z ubezpieczenia spłaty kredytu
 5. Jeśli kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu
 6. Jeśli kredytobiorca jest najemcą innego mieszkania lub domu
 7. Jeśli kredytobiorca posiada: inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków

Obowiązki kredytobiorcy

W trakcie otrzymywania wsparcia kredytobiorca jest zobowiązany poinformować kredytodawcę niezwłocznie o:

 1. Zbyciu nieruchomości, której dotyczy kredyt
 2. Podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania
 3. O utracie statusu bezrobotnego, jeśli był to warunek otrzymania wsparcia
 4. Zwiększeniu dochodów, jeśli wpłynie to na warunki na podstawie, których zostało przyznane wsparcie
 5. Obniżeniu kosztów kredytowych, jeśli wpłynie to na warunki na podstawie, których zostało przyznane wsparcie
 6. Zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, jeśli wpłynie to na warunki na podstawie, których zostało przyznane wsparcie

Zwrot wsparcia

Jak wspominałem na początku, po 2 latach od momentu zakończenia przekazywania wsparcia, kredytobiorca otrzyma z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) harmonogram z wysokością oraz terminach spłaty rat miesięcznych wraz z numerem rachunku do spłaty. Zwrot wsparcia zostaje rozłożony na 8 lat.


Jeśli znacie kogoś, kogo aktualna sytuacja finansowa powoduje, że mógłby skorzystać z wsparcia udzielonego przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, to warto podzielić się z nim niniejszym artykułem. To nic nie kosztuje, a może pozytywnie pomóc wyjść komuś z tarapatów finansowych. Jeśli będziecie mieli jakieś doświadczenia w tym temacie, którymi chcielibyście się podzielić, zapraszam do dyskusji.