Wpisy

Faktoring – zapłata dziś za faktury z odroczonym terminem płatności

faktoringMasz dobry produkt, umowy z kontrahentami, mnóstwo zamówień i wydaje się, że Twoja firma prosperuje świetnie. W pewnym momencie stwierdzasz, że mógłbyś rozwijać się jeszcze szybciej, ale nie wszyscy kontrahenci płacą na czas. Powstają zatory płatnicze. Okazuje się, że problemem nie jest pozyskiwanie chętnych na zamówienia Twoich towarów, lecz otrzymywanie za nich pieniędzy. Odpowiedzią na to jest faktoring.

Biznes popada w stagnację. Masz mnóstwo zamówień, ale stoisz w miejscu, bo gotówka wpływa z opóźnieniem. Nie jesteś w stanie pozyskiwać nowych klientów, bo nie masz pieniędzy. Konkurencja wydłuża terminy płatności za swoje towary, czym zdobywa przewagę nad Twoim biznesem.

Niewiele osób wie, że istnieje na rynku ciekawe rozwiązanie, które powoduje, że możecie wystawiać klientom faktury z odroczonym terminem płatności i otrzymywać za nie pieniądze od razu. Nie mówię tu o kredycie. Tym rozwiązaniem jest faktoring, który przybliżę w dzisiejszym wpisie.


Faktoring – co to?

Faktoring jest to rozwiązanie finansowe, w którym występują 3 strony umowy:

 • Faktorant – Twoja firma, dostawca towarów i usług – firma wystawiająca fakturę
 • Dłużnicy – odbiorcy
 • Faktor – firma udzielająca finansowania

Faktoring polega na tym, że wystawiacie dla swojego odbiorcy fakturę z odroczonym terminem płatności (np. 60 dni). Kopię faktury przesyłacie do faktora, który od razu Wam za nią płaci. Odbiorca płaci zgodnie z umówionym terminem, ale już do faktor, gdyż Wy otrzymaliście pieniądze wcześniej.


Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa wystawiające faktury z odroczonym terminem płatności
 • firmy poszukujące płynności finansowej – nie mogą czekać na odroczone płatności
 • przedsiębiorcy, których kontrahenci się spóźniają z płatnościami
 • firmy które nie mogą wziąć kredytu lub nie chcą (brak zdolności, zaległości w ZUS/US)

Korzyści

 • poprawa płynności – od razu gotówka na koncie
 • możliwość zaproponowania dłuższych terminów płatności (lepiej dla kontrahentów, a firmie i tak płaci faktor)
 • mniejsze ryzyko, że ktoś nie zapłaci
 • faktor jest batem na nierzetelnych, może prowadzić windykację należności
 • likwidacja zatorów płatniczych
 • nie widać w BIKu firmowym, nie obciąża zdolności kredytowej
 • dostępny dla firm z problemami, bez zdolności kredytowej lub z krótką historią prowadzonej działalności gospodarczej

Rodzaje Faktoringu

Faktoring klasyczny – forma finansowania przedsiębiorstw. Faktor wykupuje od wystawcy faktury (faktoranta) należności z tytułu towarów i usług. Faktorant natomiast dostaje pieniądze przed terminem wynikającym z płatności faktury.

Faktoring pełny (bez regreus) – faktor przejmuje większość ryzyka niewypłacalności dłużnika. Płaci Wam za fakturę od razu i w rezultacie ryzyko nie otrzymania pieniędzy leży po jego stronie

Faktoring z regresem – ryzyko niewypłacalności leży po Waszej stronie. Faktor płaci Wam tradycyjnie za fakturę, jednak w przypadku nie otrzymania opłaty od dłużnika, jesteście zobowiązani spłacić dług za niego.

Faktoring mieszany – połączenie dwóch powyższych. Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności w pewnej części (np. 50%) lub w przypadku kilku kontrahentów, odpowiada za niewypłacalność części z nich.

Faktoring eksportowy – jak sama nazwa wskazuje dotyczy rozliczeń w ramach współpracy międzynarodowej. Faktor dodatkowo prowadzi windykację wykupywanych faktur. W grę wchodzą najpopularniejsze faktury takiej jak USD, EUR, GBP i JPY.

Faktoring odwrotny – Faktor przejmuje obowiązek uregulowania płatności do dostawców klienta. Faktor przedstawia faktury, faktorant za nie płaci. Klient płaci jakieś odsetki, prowizje. Na koniec reguluje płatność za fakturę.


Oczywiście jak każde rozwiązanie finansowe, taka usługa również kosztuje. Faktor musi zarabiać, więc pobiera stosowne prowizje od wystawianych faktur, bądź zakresu realizowanych usług. Uważam jednak, że sama usługa przynosi tyle korzyści, że wielu przedsiębiorców jest w stanie dzięki nim zarobić dużo więcej, niż zapłaci za usługę faktoringu.

Choć faktoring jest w Polsce od 20 lat, jednak dopiero od niedawna jego popularność rośnie. Samym faktoringiem zajmują się w Polsce banki, choć nie wszystkie lub firmy specjalizujące się w tym produkcie.