Wpisy

Bankructwo banku – pierwsze od 2001 roku w Polsce!

Całkiem niedawno pisałem na temat bezpieczeństwa lokat bankowych i czy możliwe jest ewentualne bankructwo banku i już mamy pierwszy przypadek i to nie byle jaki.

Link do artykułu o bezpieczeństwie lokat bankowych

W nocy z 20 na 21 listopada 2015 Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność do niedawna jeszcze największego banku spółdzielczego w Polsce – SK Banku.

W dniu dzisiejszym został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Bank charakteryzował się tym, że w ostatnim czasie proponował wysoko oprocentowane lokaty, czym przyciągał sporo klientów. Historia pokazuje jednak, że warto czasami otrzymać 0,5% mniej na lokacie w zamian za stabilność i bezpieczeństwo naszych środków.

Największy bank spółdzielczy w Polsce

SK Bank, czyli Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w przyszłym roku miał obchodzić swoją 90 – tą rocznicę (został założony w 1926 roku!).

Jeszcze niedawno był nr 1 wśród banków spółdzielczych w naszym kraju ze zgromadzonymi depozytami na poziomie ponad 3 mld zł! Na koniec października depozyty wynosiły 2,15 mld zł.

Bank prowadził w sumie 109 300 rachunków, zaś klienci indywidualni zgromadzili w sumie 2,06 mld zł depozytów na różnych rachunkach w tej instytucji.

Co z pieniędzmi klientów?

W związku z tym, że depozyty w polskich bankach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100.000 euro, klienci którzy mieli nie więcej niż około 425 000 zł ulokowanych na różnych rachunkach, otrzymają w całości z powrotem swoje środki. Jeśli ktoś zgromadził w banku więcej, będzie musiał walczyć o ich odzyskanie w sądzie i szanse ma na to niestety niewielkie.

W ciągu najbliższych dni ma zostać wskazany bank, który będzie wypłacał depozyty klientom upadłego banku. Prawdopodobnie któryś z trzech największych banków w Polsce: PKO BP, Pekao S.A. lub BZ WBK.

Klienci upadłego banku, będą musieli udać się, do wskazanego banku z dowodem osobistym i złożyć dyspozycję wypłaty środków gotówką lub przelewem na wskazany rachunek. Na złożenie dyspozycji mają 5 lat.