Wpisy

Mieszkanie dla Młodych, a budowa domu. Jak otrzymać dofinansowanie?

maurer-1020143_640Program Mieszkanie dla Młodych cieszy się ogromną popularnością wśród kupujących mieszkania i domy zarówno na rynku pierwotnym i wtórnym. Jednak często ludzie decydujący się na budowę domu zapominają o tym, że również mogą uzyskać pomoc od Państwa. Zamiast uzyskania dopłaty w postaci dofinansowania wkładu własnego, w tym przypadku możecie otrzymać zwrot części kosztów, które ponieśliście na materiały budowlane. Istnieje wiele zalet jak i wad takiego rozwiązania, zainteresowanie jednak tą formą pomocy jest niewielkie. Poniżej przybliżę kilka szczegółów dotyczących możliwości uzyskania tej formy dofinansowania.


W jakim wypadku można liczyć na pomoc?

O zwrot części podatku VAT mogą ubiegać się osoby, które uzyskały pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2014 oraz poniosą wydatki z tytułu:

 • budowy domu jednorodzinnego
 • nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne
 • przebudowy budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne (np. adaptacja strychu)

Kto otrzyma zwrot?

Podobnie jak w przypadku zakupu nieruchomości w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, tutaj również mamy do czynienia z ograniczeniami wiekowymi. O zwrot mogą ubiegać się osoby, które w momencie otrzymania pozwolenia na budowę nie ukończyły 36 roku życia. Oznacza to, że jeśli otrzymaliście pozwolenie w wieku 35 lat w 2014 roku, to mimo przekroczenia 36 roku życia, nadal do 2018 roku możecie otrzymać zwrot części poniesionych kosztów.

Oczywiście nie możecie być właścicielami innej nieruchomości, poza nieruchomością, której dotyczy budowa, rozbudowa lub nadbudowa.

Określona jest również maksymalna powierzchnia użytkowa nieruchomości, dla której można uzyskać środki z budżetu Państwa (100m2 dla domu, 75m2 dla mieszkania i odpowiednio 10m2 więcej dla każdego typu nieruchomości w przypadku rodzin z co najmniej 3 dzieci).

Szczegółowo zasady programu Mieszkanie dla Młodych opisywałem w poniższym wpisie

MDM Mieszkanie dla Młodych – co to i dla kogo?


Na czym polega pomoc finansowa?

 • pomoc od Państwa w tym przypadku ma postać zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych
 • zwrot jest przyznawany na podstawie faktur wystawionych na osobę fizyczną, która ubiega się o zwrot
 • uwzględniane są wydatki na materiały budowlane, które do 30.04.2004 były opodatkowane stawką 7% podatku od towarów i usług, a od 01.05.2004 są obciążone podatkiem VAT (okna, drzwi, tapety, cegły, dachówki, cement, wapno, gips, wełna mineralna, płytki ceramiczne)
 • zwracana jest różnica między stawką podstawową 23%, a preferencyjną 8% podatku VAT (czyli 65,22% podatku na fakturze)
 • maksymalny zwrot, który można otrzymać wynosi obecnie 33505,76 zł
 • maksymalny limit jest ustalany jako 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych
 • zwrot można otrzymać dla nieruchomości, dla której pozwolenie na budowę zostało wydane po 01.01.2014, a pozwolenie na użytkowanie nie później niż do 30 września 2018
 • po oddaniu nieruchomości do użytkowania należy w tym samym roku zgłosić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot części poniesionych kosztów
 • zwrot powinien nastąpić w ciągu 4 miesięcy od złożenia wniosku

Czy warto?

Z racji tego, że taka forma pomocy w ramach mieszkania dla młodych nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, przedstawię kilka atutów, które być może zachęcą niektórych z Was do skorzystania z niej:

 • brak ograniczeń co do lokalizacji i kosztów budowy – oznacza to, że w przeciwieństwie do standardowej formy pomocy w ramach MDM, nie jesteście tutaj ograniczeni żadnymi limitami ogłaszanymi co kwartał dla poszczególnych województw. Możecie więc, wybudować nieruchomość o wyższym standardzie i również otrzymać zwrot kosztów
 • brak konieczności brania kredytu – inwestycję możecie sfinansować z własnych środków, a pomoc z budżetu Państwa również będzie Wam się należała
 • można wziąć kredyt w dowolnym banku – w przypadku kupna nieruchomości w ramach mieszkania dla młodych, jesteście zmuszeni skorzystać z oferty jednego z banków biorących udział w programie, w tym przypadku takiego ograniczenia nie ma
 • możliwość sprzedaży, użyczenia, wynajęcia nieruchomości zaraz po otrzymaniu pomocy – w przeciwieństwie do zakupu nieruchomości w ramach programu MDM, nie obowiązuje tu 5 – letni zakaz sprzedaży czy wynajmowania nieruchomości

 

Opisywana przeze mnie forma pomocy w ramach programu Mieszkanie dla Młodych nie cieszy się taką popularnością jak przy zakupie nieruchomości z kilku względów. Przede wszystkim sporym ograniczeniem jest powierzchnia użytkowa nieruchomości, która nie jest zbyt popularna przy budowie domu systemem gospodarczym. Ponadto musicie liczyć się z tym, że całą inwestycję sfinansować musicie i tak z własnych pieniędzy (ewentualnie posiłkując się kredytem bankowym), a pomoc z budżetu Państwa otrzymacie dopiero po zakończeniu budowy. Jeśli jednak już jesteście właścicielami działki i przymierzacie się do budowy domu, to może warto pomyśleć o dostosowaniu projektów do wymogów MDM, gdyż kilkanaście tysięcy złotych, które możecie w ten sposób uzyskać z pewnością przyda się przy zakupie choćby wyposażenia do świeżo wybudowanego domu.