Wpisy

Kredyt na działkę rolną do 1 ha?! Nowelizacja ustawy

Nareszcie! W piątek sejm znowelizował ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Najważniejszą zmianą będzie oczywiście zwiększenie maksymalnej powierzchni działki rolnej, którą może nabyć osoba nie będąca rolnikiem. Przypomnę, że jest to najbardziej gorący temat na moim blogu w ostatnich miesiącach. Ograniczenia narzucone w ustawie „o obrocie ziemią” skutkowały problemami, z którymi spotykaliście się ze strony banków. W najbliższym czasie, wydaje się, że problem zostanie rozwiązany.


Odmowa kredytu, wstrzymanie budowy domu

Dzisiejszy wpis jest aktualizacją artykułu opublikowanego 6 września 2018 roku, który wzbudził Wasze największe zainteresowanie w ostatnich miesiącach. Z ilości komentarzy oraz prób bezpośrednich kontaktów ze mną, czy z codziennej pracy z klientami widać było, z jaką skalą utrudnień mieliśmy do czynienia.

O problemach aktualnie obowiązującej ustawy, pisałem w poniższym artykule.


Co ma się zmienić?

Wg nowych przepisów osoba nie będąca rolnikiem będzie mogła kupić:

  • działki rolne do 1 ha (do tej pory max 3000 m2)
  • grunty położone w obrębie miast (co ciekawe, nie ma tutaj ograniczenia jak wyżej)

O czym jeszcze czytamy w nowelizacji?:

  • na terenie wiejskim można kupić max 1 działkę na cele nierolne
  • nabycie działki rolnej >1ha na terenie wiejskim, skutkuje koniecznością prowadzenia działalności rolniczej i brak możliwości jej zbycia przez 5 lat
  • brak ograniczeń co do liczby nabywanych działek w mieście

Kiedy zmiany wejdą w życie?

W piątek 26 kwietnia sejm przegłosował zmiany, następnie skierował nowelizację do senatu.

Jeśli ten nie naniesie poprawek (maksymalny termin to 30 dni) to zostanie ona skierowana do podpisu przez prezydenta. Prezydent RP, jeśli ustawa nie budzi zastrzeżeń, ma 21 dni na złożenie podpisu i publikuje ją w dzienniku ustaw.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu.

Edit – poniżej link do artykułu z 18 czerwca. Wydaje się, że problem został rozwiązany.


Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która weszła w życie 14 kwietnia 2016 roku wprowadziła początkowo chaos wśród banków, które masowo odmawiały kredytów na finansowanie działek rolnych większych niż 3000m2. Działki nie mógł kupić nie rolnik, więc dla banków nie były atrakcyjne do ustawienia hipoteki. Część banków zmieniła z czasem podejście, ale w większości przypadków problem pozostał.

Brak możliwości kredytowania dla działki o powierzchni 3001 m2. Wstrzymywane transze na już rozpoczętą budowę domu. Odmowy udzielenia kredytu na dokończenie niemal ukończonej budowy. Wszystko przez bzdurne zapisy, które niewiele miały wspólnego z realiami rynkowymi. Kupowanie działek i budowa domu na działkach większych niż 30 arów jest na tyle powszechne, że skala problemu okazała się na prawdę poważna.

Wprowadzona nowelizacja z pewnością spowoduje, że banki będą finansować takie nieruchomości. Pozostaje mieć nadzieję, że proces legislacyjny pójdzie szybko i zmiany niedługo zostaną wprowadzone w życie.

Banki będą udzielać kredyty? – nowelizacja ustawy o ustroju rolnym

home-1237469_640Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która weszła w życie 30 kwietnia bieżącego roku spowodowała ogromne zamieszanie na rynku kredytów hipotecznych. W skrócie tylko przypomnę, że banki nagle zaczęły odrzucać wnioski na budowę lub zakup domu kiedy działkę lub przynajmniej jej część stanowiła działka rolna. Przyczyną problemu był brak możliwości ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń w postaci hipoteki na rzecz banku. W ostatnim czasie posłowie PiS, PO i Nowoczesnej zgłosili poprawki do ustawy i wszystko wskazuje na to, że już niedługo zmiany wejdą w życie.


Najważniejsze zmiany

  • wartość nieruchomości rolnej ma być ustalana wspólnie przez właściciela gruntu oraz bank udzielający kredytu hipotecznego
  • suma hipoteki na nieruchomości rolnej ma być podobnie jak to było do tej pory, kształtowana przy jej ustalaniu przez strony umowy
  • nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi mają być wyłączone spod ustawy

Aktualnie banki wstrzymują udzielanie kredytów dla nieruchomości rolnych. Przypomnę, że w myśl nowej ustawy, wiele dawno wybudowanych i zamieszkanych domów jest aktualnie traktowana jako nieruchomości rolne, gdyż o tym decyduje w tym momencie plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Więcej o absurdach nowej ustawy przeczytasz w poniższym wpisie.

Przeczytaj: Nie dostaniesz kredytu, nie wybudujesz domu – absurdy ustawy o obrocie ziemią