Wpisy

Sprawdź czy bank nie zablokuje ci konta – czyli o oświadczeniu FATCA

dollar-1319603_640Od 1 grudnia 2015 w Polsce realizowane jest porozumienie FATCA i choć na pierwszy rzut oka nic nikomu nie mówi, to jednak może dotyczyć wielu z nas, bowiem w razie nie złożenia odpowiedniego oświadczenia po 1 grudnia 2016 roku banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czy domy maklerskie będą blokować rachunki swoich klientów!


Co to jest FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – amerykańska ustawa mająca na celu walkę z amerykańskimi podatnikami, którzy unikają podatków trzymając pieniądze na rachunkach bankowych i inwestycyjnych poza USA. Dzięki umowie między rządami Polski i USA, wszystkie instytucje finansowe mają obowiązek przekazywania amerykańskiej administracji podatkowej danych o prowadzonych przez nie rachunkach osób będących amerykańskimi podatnikami.


W jaki sposób mnie to dotyczy?

Od 1 grudnia 2015 weszły w życie regulacje, zgodnie z którymi każda osoba, która w okresie między 1 lipca 2014, a 1 grudnia 2015 założyła w banku, funduszu inwestycyjnym czy domu maklerskim rachunek lub lokatę musi oświadczyć na piśmie, czy posiada jakiekolwiek związki lub relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

W przypadku niezłożenia stosownego oświadczenia, instytucja prowadząca rachunek będzie miała obowiązek zablokować środki na rachunku, co oznacza, że klient nie będzie miał do nich dostępu, do momentu aż złoży stosowne oświadczenie. W przypadku rachunków zakładanych po 1 grudnia 2015, na pytanie o to czy jesteśmy podatnikiem USA odpowiadamy od razu, więc nie ma później konieczności ponownego składania oświadczenia.


Skutki nieprzystąpienia porozumienia FATCA?

Dzięki dominującej pozycji USA narzuca innym państwom podpisanie porozumienia, w ramach którego w przypadku niewywiązania się z obowiązków sprawozdawczych może wyciągać konkretne konsekwencje wobec zagranicznych instytucji. W razie nieprzystąpienia do porozumienia w sprawie realizacji postanowień FATCA, pobierana jest 30% stawka podatku od wszelkich transferów finansowych dokonywanych ze Stanów Zjednoczonych do danej instytucji!

W przypadku, gdy spodziewacie się, że możecie otrzymać jakieś środki ze Stanów Zjednoczonych (od znajomych, rodziny), warto zwrócić uwagę, czy instytucja, w której prowadzicie rachunek przystąpiła do porozumienia, gdyż w przeciwnym przypadku może być tak, że otrzymacie kwotę o 30% mniejszą niż w rzeczywistości została wysłana, ze względu na potrącony po drodze podatek.