Wpisy

zmiany w kredytach

Zmiany w kredytach hipotecznych – dalsze zaostrzenia

Zmiany w kredytach hipotecznych, bez wątpienia znów na niekorzyść klientów. Od pewnego czasu jesteśmy zasypywani informacjami z banków na temat zaostrzania rygorów przez kredytodawców. Wyższy wkład własny wymaga już PKO BP i spodziewałem się, że w tym kierunku pójdzie reszta banków, co jak widać powoli się dzieje. Zmiany niestety nie idą w dobrą stronę, a […]

Minimalny wkład własny rośnie z 10% do 15% – zmiany od nowego roku

money-1017463_1920Od dziś, tj. 01 stycznia 2016 rośnie wymagany wkład własny z 10% do 15% (spadek minimalnego LTV z 90% do 85%). Gdyby ktoś chciał wziąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości za kwotę powiedzmy 200.000 zł, to musi wnieść w gotówce już nie 20.000 zł, a 30.000 zł, a kredyt zostanie udzielony na pozostałą kwotę.

Na szczęście zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, będzie możliwe zaciągnięcie kredytu z 10% wkładem własnym (LTV 90%), czyli podobnie jak w roku poprzednim! Można tam znaleźć następujący zapis:

 

dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu:
a) 85% lub,
b) 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.
Oznacza to, że banki nadal będą miały możliwość udzielania kredytów wymagając przy tym 10% wkładu własnego, jednak pozostałe 5% będą musiały ubezpieczyć (klient będzie płacił miał wyższe oprocentowanie kredytu, do momentu, gdy nie spłaci wspomnianych 5%).

 Czy cały wkład własny trzeba wnieść gotówką?
Otóż nie. Komisja Nadzoru Finansowego dopuszcza zabezpieczenie posiadanych aktywów kredytobiorcy, które będą występowały jako wkład własny. Do takich aktywów należą:
– blokada środków na rachunku bankowym lub lokacie
– papiery wartościowe Skarbu Państwa lub NBP (np. obligacje)
– środki zgromadzone na IKE – Indywidualnym Koncie Emerytalnym
– środki zgromadzone na IKZE – Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego
Jak widać oszczędzanie na emeryturę może nieść ze sobą więcej korzyści niż tylko spokojna starość. Szerzej choćby o korzyściach podatkowych z IKZE pisałem w tym artykule:
https://www.lepiejnizwbanku.pl/jak-uzyskac-zwrot-podatku-dzieki-oszczedzaniu

Nie wszystkie banki
Oczywiście polityka w każdym banku jest zupełnie inna, więc nie wszędzie możemy liczyć na to, że bank zażąda od nas 10% lub nawet 15% wkładu własnego. Część banków już w zeszłym roku udzielało kredytów tylko na 80% wartości nieruchomości, zaś resztę musiał pokryć klient. Rok się dopiero rozpoczął, jednak kilka banków już potwierdziło informację, że nadal będzie udzielało kredyty wymagając od klienta wniesienia 10% tymczasowo podwyższając marże na opłacenie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Używane mieszkania również w MDM (Mieszkanie Dla Młodych)

Obraz MDM

Od 1 września zaczną obowiązywać nowe przepisy po opublikowaniu Ustawy zmieniającej zasady programu MDM – Mieszkanie Dla Młodych.

Co to oznacza?
1) Przede wszystkim najważniejszą zmianą, na którą czekało wielu Polaków jest to, że dopłatę otrzymają również osoby, które będą chciały zakupić mieszkanie lub dom z rynku wtórnego (używane)
2) Zwiększy się wysokość dopłaty dla rodzin z 2 i większą liczbą dzieci
rodziny z 2 dzieci będą mogły otrzymać 20% dopłaty w postaci wkładu własnego – obecnie 15%
rodziny z 3 lub więcej dzieci będą mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości 30% – obecnie 20%
3) Do kredytu jako współwnioskodawca będzie mogła przystąpić również osoba niespokrewniona z kredytobiorcą
4) W przypadku nieruchomości z rynku wtórnego limit ceny metra kwadratowego nie będzie mógł przekroczyć 90% wartości wskaźnika kosztu odtworzenia metra kwadratowego nieruchomości mieszkalnej w danej lokalizacji
– Dla nowych mieszkań limit pozostaje na niezmienionym poziomie tj. 110%
5) Do programu kwalifikują się również osoby, które będą chciały finansować kredytem wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej
6) Zwiększy się również wysokość dopłaty dla osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci. Powierzchnia nieruchomości stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości dofinansowania będzie zwiększona z 50 m/kw do 65 m/kw
7) Rodziny z co najmniej 3 dzieci będą mogły skorzystać z programu również w przypadku, gdy już były lub nadal są właścicielami nieruchomości
8) W przypadku rodzin wielodzietnych zostanie zniesione ograniczenie wiekowe – dopłatę otrzymają również osoby starsze niż 35 lat