Zdolność kredytowa wzrosła nawet o 25% po obniżeniu bufora przez KNF